موارد یافت شده

 1. فروش زمین شمال شهر عباس آباد منطقه ویلایی بورایشفروش زمین شمال شهر عباس آباد منطقه ویلایی بورایش

  کد کالا : 147
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...
 2. فروش زمین شمال داخل شهرک مناسب ویلا سازی و سرمایه گذاریفروش زمین شمال داخل شهرک مناسب ویلا سازی و سرمایه گذاری

  کد کالا : 146
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...
 3. فروش زمین فوری 800 متر داخل بافت مناسب ساخت ویلا باغفروش زمین فوری 800 متر داخل بافت مناسب ساخت ویلا باغ

  کد کالا : 130
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...
 4. فروخته شد -- زمین با پروانه ساخت -عباس آبادفروخته شد -- زمین با پروانه ساخت -عباس آباد

  کد کالا : 118
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...
 5. فروش زمین تجاری صنعتی موقعیت فوق العاده برکمربندی تنکانفروش زمین تجاری صنعتی موقعیت فوق العاده برکمربندی تنکان

  کد کالا : 114
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...
 6. فروش زمین شمال 900 متر مربع منطقه شهر متل قو عباس آباد , اکازیون جهت ساخت ویلا لوکسفروش زمین شمال 900 متر مربع منطقه شهر متل قو عباس آباد , اکازیون جهت ساخت ویلا لوکس

  کد کالا : 92
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...
 7. فروخته شد ------ فروش یک قطعه زمین 300 متری واقع در شهرک شمال ایران شهر توریستی عباس آبادفروخته شد ------ فروش یک قطعه زمین 300 متری واقع در شهرک شمال ایران شهر توریستی عباس آباد

  کد کالا : 83
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...
 8. فروش زمین داخل شهرک شمال ساخت ویلای رویایی خود زمین به متراژ 330 متر در شمال - تنکابنفروش زمین داخل شهرک شمال ساخت ویلای رویایی خود زمین به متراژ 330 متر در شمال - تنکابن

  کد کالا : 58
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...
 9. فروش زمین در قطعات 340 متری در شمال منطقه توریستی تنکابن - واقع در شهرکفروش زمین در قطعات 340 متری در شمال منطقه توریستی تنکابن - واقع در شهرک

  کد کالا : 57
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...
 10. فروخته شد -------- زمین در شهرک - سه قطعه - واقع در شمال منطقه توریستی عباس آباد - موقعیت بسیار عالی جهت ساخت ویلا - امنیت و آسایشفروخته شد -------- زمین در شهرک - سه قطعه - واقع در شمال منطقه توریستی عباس آباد - موقعیت بسیار عالی جهت ساخت ویلا - امنیت و آسایش

  کد کالا : 44
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...
 11. شما هم مالک قسمتی از بهشت شمال شویدشما هم مالک قسمتی از بهشت شمال شوید

  کد کالا : 26
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...
 12. زمین در شمال منطقه دوهزار تنکابنزمین در شمال منطقه دوهزار تنکابن

  کد کالا : 25
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...
 13. زمین ییلاقی سه هزار تنکابنزمین ییلاقی سه هزار تنکابن

  کد کالا : 19
  کاربری : مسکونی

  ادامه مطلب...